امیدوارم خوب بشه.....همین
یکشنبه 14 آبان‌ماه سال 1385
ملکوت

 Unless you change

        and become like

             little children

            You will never

     enter the kingdom

                 of heaven

       تا تغییر نکنید

      و مانند یک کودک نشوید

      به ملکوت خدا

      داخل نخواهید شد