امیدوارم خوب بشه.....همین
شنبه 12 اسفند‌ماه سال 1385
اگه دلشو دارین ببینین

<embed width="440" height="380" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.tinypic.com/player.swf?file=49j5sgx"></embed>